TRAJECT INTERPERSOONLIJK LEERKRACHTGEDRAG

Traject Interpersoonlijk leerkrachtgedrag

Als het traject “interpersoonlijk leerkrachtgedrag” wordt opgestart, kan dit individueel of in teamverband. Het is een investering in een team om samen bewust en doelgericht te werken aan het interpersoonlijk gedrag van de leerkracht. Het stimuleert en vergroot het welbevinden en de prestaties van leerlingen.

Als een team besluit om dit traject te volgen zullen er meerdere stappen gevolgd worden. Een van de belangrijkste onderdelen is dat tweemaal de vragenlijst voor het interpersoonlijke leerkrachtgedrag ingevuld wordt door de leerkrachten van alle jaargroepen en de leerlingen van groep 5 t/m 8. In de tussenliggende periode vinden er observaties in de klas plaats, worden er doelstellingen gemaakt en doelgericht gewerkt aan deze doelstellingen om het interpersoonlijk gedrag aan te passen.

Er zijn mogelijkheden om dit traject heel gericht en op maat te volgen. De planning en tijd worden samen overlegd, gemiddelde duur van het traject is ca. 6 maanden.

Ook een individuele leerkracht kan dit traject volgen. Het wordt niet alleen een persoonlijke investering, maar ook een gerichte hulp bij het pedagogisch handelen en/of verbetering van specifieke situaties. De stappen van het individuele traject zijn qua basisopzet hetzelfde als bij het teamtraject.

Hieronder lees je meer (achtergrond)informatie over het traject:

De rol van de leerkracht
Observaties in de klas
Interpersoonlijk Leerkrachtgedrag